Mój prawnik, moje prawa – wymiar sprawiedliwości w sprawach dzieci

Konferencja

Miejsce: Warszawa
Kiedy: 2018-05-22

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

 

w imieniu Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy NRA, Pani adw. Justyny Metelskiej, w załączeniu uprzejmie przesyłam zaproszenie na konferencję zorganizowaną przez Helsińska Fundację Praw Człowieka oraz przez KPCz pry NRA, pt.: „Mój prawnik, moje prawa – wymiar sprawiedliwości w sprawach dzieci”, która odbędzie się w dniu 22 maja 2018 roku w Warszawie.

Konferencja zamyka projekt prowadzony przez KPCz wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka „My lawyer, my rights – enhancing children’s rights in ciminal proceedings in the EU”.  Konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

 Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zaproszenia wraz z załączonym programem konferencji adwokatom oraz aplikantom adwokackim, a także wszystkim osobom zainteresowanym. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 18.05, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji),  celem późniejszego

kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji. 

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 6 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

 

Z poważaniem,

 

Dorota Romanowska

Dział Osobowy NRA

NACZELNA RADA ADWOKACKA

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

tel. +48 22 505 25 12

 

Adw. Joanna Gręndzińska

Kategoria: Adwokat - Konferencje  Adwokat-szkolenia